Đề tài Xây dựng các Chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng Chuyên đề "virus và bệnh truyền nhiễm" vào giảng dạy

Số trang: 46
Loại file: doc
Lượt xem 2967
Lượt tải 367

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:55

Mô tả :Thực hiện các công văn số 3535/ BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ GD - ĐT, hướng dẫn các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các "chủ đề dạy học". Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ GD - ĐT, hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về xây dựng kế hoạch và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với các "chuyên đề dạy học". Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD - ĐT, của trường THPT B Phủ Lý về tập huấn sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, xây dựng nội dung tham gia hội thảo môn Sinh học cấp Tỉnh, xây dựng các chuyên đề dạy học và sử dụng websize trường học kết nối,.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng các Chuyên đề tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 10 và vận dụng Chuyên đề "virus và bệnh truyền nhiễm" vào giảng dạy