Đề tài Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh

Số trang: 28
Loại file: pdf
Lượt xem 683
Lượt tải 80

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:37

Mô tả :Giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt nam trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay. Trong lĩnh vực khoa học nói chung giáo dục chiếm vị trí rất quan trọng. Giáo dục không những cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tri thức khoa học tiến bộ của loài người đồng thời vừa hình thành nhân cách cho học sinh là điều quan trọng cốt yếu. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh tiểu học.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh