Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia mịn bột đá vôi và tro bay nhiệt điện đến tính chất của hỗn hợp bê tông bơm

Số trang: 4
Loại file: pdf
Lượt xem 2374
Lượt tải 296

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:08

Mô tả :Hiện nay vi ệc sử d ụng hỗn hợp bê tông bơm trộn sẵn ngày càng phổ bi ến nhờ những ưu đi ểm vượt trội v ề ch ất l ượng, độ ổn định, giảm diện tích sử d ụng trong quá trình xây dựng công trình và góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường do quá trình vận chuyển vật liệu rời gây ra. Hỗn hợp bê tông bơm tại t hời đi ểm vận chuyển bằng bơm cần có độsụt trong kho ảng SN=8-12 cm [1]. Mặt khác, nh ư đã biết, để đảm bảo tính bơm đạt yêu c ầu, hỗn hợp bê tông bơm cần có hàm lượng vữa đủlớn cho phép tạo ra lớp vữa bôi trơn thành ống. Kết quảnghiên cứu và thực tiễn ứng dụng cho thấy lượng vữa trong hỗn hợp bê tông bơm phải n ằm trong khoảng tương ứng với hàm lượng cốt liệu nhỏtừ40-44%. Xuất phát từyêu cầu trên, sựcó mặt của phụgia hoá dẻo và một hàm l ượng bột lớn là hai yếu tố quan trọng giúp bảo đảm tính bơm của hỗn hợp bê tông.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia mịn bột đá vôi và tro bay nhiệt điện đến tính chất của hỗn hợp bê tông bơm