Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng sử dụng cho vữa và bê tông từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

Số trang: 29
Loại file: doc
Lượt xem 109
Lượt tải 29

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:47

Mô tả :Thực tập cán bộ kỹ thuật hay thực tập tốt nghiệp là điều không thể thiếu đối với bất kỳ sinh viên nào trước khi làm đồ án tốt nghiệp. Với trường Đại học Xây Dựng mà đặc biệt là khoa Vật liệu xây dựng, thực tập cán bộ kỹ thuật giúp cho sinh viên được tiếp xúc với dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, hiểu được từng khâu, từng bộ phận trong sản xuất; qua đó biết cách tổ chức sản xuất và củng cố thêm những kiến thức lý thuyết đã được học ở trường. Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu Vật liệu xây dựng chúng em đã được trực tiếp tiến hành các thí nghiệm để xác định tính chất các nguyên vật liệu sử dụng. Quá trình thực tập tại phòng còn giúp cho chúng em sau khi ra trường về các đơn vị làm việc không bị ngỡ ngàng bởi thiếu thực tế và vận dụng kiến thức của mình vào quá trình làm việc một cách nhanh và hiệu quả . Phụ gia khoáng và phụ gia hoá học được sử dụng rất rộng rãi trong bê tông. Chúng góp phần nâng cao chất lượng bê tông và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên giá thành của một số loại phụ gia hoá học khá cao và trong nhiều trường hợp có thể làm tăng giá thành của 1 m3 bê tông trộn sẵn. Phụ gia khoáng nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo (trừ silica fume và metacaolanh) thường có giá thành rẻ hơn phụ gia hoá học. Việc phối hợp hai phụ gia này thường đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao hơn so với khi sử dụng đơn lẻ. Nếu phụ gia khoáng sử dụng trong bê tông có nguồn gốc phế thải như tro bay, xỉ lò cao thì ngoài yếu tố giá thành hạ còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đề tài đặt vấn đề nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng sử dụng cho vữa và bê tông từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Dự kiến phụ gia này sẽ gồm hai thành phần là phần khoáng hoạt tính từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có chứa các ion kim loại nặng và phần chất hoạt tính bề mặt từ phụ gia siêu dẻo. Phụ gia này sẽ có nhiều chức năng trong một phụ gia là khả năng giảm nước, duy trì tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông lâu hơn, tăng cường độ ban đầu và cường độ cuối cùng của bê tông.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng sử dụng cho vữa và bê tông từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử