Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Rèn nề nếp lớp chủ nhiệm

Số trang: 6
Loại file: pdf
Lượt xem 871
Lượt tải 103

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:44

Mô tả :Học sinh tiểu học tính hiếu động, thích bắt chước, tự do, chưa có ý thức, khó làm chủ bản thân. Bên cạnh do được nuông chiều từ phía gia đình nên dẫn đến tự do quá trớn. Nhận lớp 33 đã một tuần, tôi nhận thấy các hoạt động của lớp thiếu đồng bộ, nhịp nhàng, các em còn tùy tiện quá nên đã ảnh hưởng không tốt đến chất lượng giờ dạy.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Rèn nề nếp lớp chủ nhiệm