Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại

Số trang: 60
Loại file: pdf
Lượt xem 144
Lượt tải 60

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:32

Mô tả :Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơbản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chếtài phán quốc tếvà từ đó đưa ra kiến nghịvà đềxuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong Luật Quốc tế hiện đại