Nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong ngân hàng thương mại

Số trang: 14
Loại file: docx
Lượt xem 1736
Lượt tải 209

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:53

Mô tả :Chương 1 Khái quát về các loại tiền gửi trong NHTM 1.1. Phân loại tiền gửi trong NHTM: 1.1.1. Tiền gửi: 1.1.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn: - Tiền gửi không kỳ hạn (KKH) là loại tiền gửi của các doanh nghiệp và cá nhân tại NH nhằm mục đích thực hiện các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Với loại tiền gửi này, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào để chi trả cho người được hưởng về tiền hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cũng như chi trả các hình thức như Séc, Ủy nhiệm chi. Chính vì vậy, nó thường được gọi là tiền gửi thanh toán. - Đối với ngân hàng thì khoản tiền gửi KKH này ngân hàng chỉ phải chi trả lãi thấp, đồng thời cũng thu phí thanh toán khách hàng thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đây là loại nguồn vốn có tính ổn định thấp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong ngân hàng thương mại