Nhà hàng ẩm thực và khu giải trí sông Vàm Cỏ

Số trang: 49
Loại file: docx
Lượt xem 199
Lượt tải 24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:14

Mô tả :- Tên dự án : - Địa điểm xây dựng : - Diện tích đầu tư : 2,714 m² - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng nhà hàng ẩm thực & khu giải trí, tổ chức các sự kiện cưới, hỏi, hội nghị, thể thao,. - Mục đích đầu tư : + Đáp ứng nhu cầu cưới hỏi, liên hoan, hội nghị, tổ chức sự kiện của nhân dân và các cơ quan tổ chức cũng như khách du lịch tại tỉnh Long An. + Tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà Nước. + Góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An + Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư, là cơ hội giúp phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của Công ty. - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập. - Vòng đời dự án : 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động (Tính toán hiệu quả tài chính cho 10 năm đầu tiên hoạt động)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nhà hàng ẩm thực và khu giải trí sông Vàm Cỏ