Đề tài Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào - Nuôi cấy invitro

Số trang: 34
Loại file: ppt
Lượt xem 954
Lượt tải 115

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:54

Mô tả :Sự sinh trưởng: tăng không thuận ngịch các yếu tố cấu trúc, tăng kích thước, thể tích TB Sự phát triển: biến đổi về cấu trúc và chức năng của TB

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào - Nuôi cấy invitro