Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình?

Số trang: 52
Loại file: pdf
Lượt xem 135
Lượt tải 53

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:33

Mô tả :Kể từ khi có quy định “Nhà nước Vệt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa”, rất có nhiều bài viết các bài phát biểu ởcác phương tiện thông tin đại chúng về nhà nước pháp quyền. Nhưng để hiểu đúng Nhà nước pháp quyền là việc không dễ. Nhiều tác giảqua các bài viết của mình đã liệt kê nhiều đặc điểm về Nhà nước pháp quyền. Chín người có tới hơn mười ý khác nhau. Mỗi tác giảmột kiểu thậm chí hơn. Khi viết hay nói vềNhà nước pháp quyền, thì mọi người đều cố gắng định ra khái niệm thế nào là Nhà nước pháp quyền, rồi sau đó liệt kê những đặc điểm vềNhà nước pháp quyền. Sởdĩcó hiện tượng như vậy bởi vì rằng Pháp quyền là một vấn đềlý thuyết rất khó. Không ai có thể đưa ra một khái niệm chuẩn, cũng nhưnhững đặc điểm thống nhất về Nhà nước pháp quyền.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình?

Tài liệu liên quan