Ô nhiễm asen trong môi trường nước

Số trang: 33
Loại file: pptx
Lượt xem 2300
Lượt tải 277

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:06

Mô tả :-Màu sắc: Màu xám kim loại -Khối lượng nguyên tử: 74,92160 đvc -Khối lượng riêng: 5727 kg/m3 -Trạng thái vật chất: Rắn -Độ cứng: 3,5 -Điểm nóng chảy: 1.0900 K -Điểm sôi: 8870 K -Nhiệt dung riêng: 328,88J/(Kg.K) -Độ dẫn nhiệt: 50,2 W/(m.K)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Ô nhiễm asen trong môi trường nước