Đồ án Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Số trang: 34
Loại file: doc
Lượt xem 350
Lượt tải 38

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:26

Mô tả :Lịch sử phát triển của nhân loại ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào, thì con người luôn là động lực của sự phát triển nhanh và bền vững mà nhân tố quyết định chính là những người tài giỏi và tâm huyết. Chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo chính là chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho lớp lớp các thế hệ con người Việt Nam. Chính vì vậy tại Đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng ta đã xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã trở thành sự nghiệp chung của toàn xã hội, và chúng ta, đội ngũ những thầy, cô giáo là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng thành công sự nghiệp “ trồng người” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ trước đến nay, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp luôn được xem là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định đến sự thành công của quá trình dạy và học, rèn luyện và phấn đấu của cả thầy lẫn trò. Ở bậc tiểu học vai trò của giáo viên chủ nhiệm càng đặc biệt quan tâm và xem như nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược của nhà trường cả trước mắt và lâu dài.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài