Phân tích phụ gia thực phẩm và các chất có liên quan tại công ty dịch vụ khoa học công nghệ sắc ký Hải Đăng

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 2333
Lượt tải 291

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:04

Mô tả : Theo quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu cho từng loại phụ gia thực phẩm thì kiểm tra nhiều thông số, do đó một phòng thí nghiệm hầu như chưa đủ hóa chất, thiết bị để đáp ứng phân tích đầy đủ các thông số theo quy chuẩn yêu cầu.  Phân tích độ tinh khiết của phụ gia là phân tích đa lượng nên yêu cầu độ chính xác cao  yêu cầu người thực hiện phân tích phải thành thạo và kinh nghiệm  Cùng một nhóm phụ gia có các chất phụ gia rất giống nhau về tính chất, nếu người sử dụng phối trộn hai chất có cùng tính chất vào, khi phân tích theo đúng quy trình trong quy chuẩn yêu cầu thì kết quả có thể bị lạc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phân tích phụ gia thực phẩm và các chất có liên quan tại công ty dịch vụ khoa học công nghệ sắc ký Hải Đăng