Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu - Chi nhánh Hà Nội” (gọi tắt là Eximbank Hà Nội)

Số trang: 16
Loại file: doc
Lượt xem 94
Lượt tải 18

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:40

Mô tả :MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước Incombank Ngân hàng Công thương Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam MHB Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Techcombank Ngân hàng kỹ thương VIB Ngân hàng quốc tế TSĐB Tài sản đảm bảo CVTD Cho vay tiêu dùng DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu - Chi nhánh Hà Nội” (gọi tắt là Eximbank Hà Nội)