Phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam

Số trang: 72
Loại file: pdf
Lượt xem 165
Lượt tải 74

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:33

Mô tả :Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm trẻ em, quyền trẻ emvà lao động trẻ em, đồng thời phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động trẻ em và những vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định đó trong thực tiễn. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra một số nguyên nhân và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phòng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam

Tài liệu liên quan