Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Số trang: 28
Loại file: pptx
Lượt xem 1331
Lượt tải 152

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:14

Mô tả :Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chiếc, nhỏ, lẻ theo đơn đặt hàng. Đối tượng tính giá: sản phẩm theo đơn đặt hàng. Kỳ tính giá: là thời điểm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành đơn đặt hàng. Giá thành cho đơn đặt hàng là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh kể từ lúc bắt đầu thực hiện cho đến khi hoàn thành hay giao hàng cho khách hàng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng