Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng

Số trang: 37
Loại file: ppt
Lượt xem 944
Lượt tải 106

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:12

Mô tả :1. Hiểu được tầm quan trọng của hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 2. Đánh giá được vai trò và tầm quan trọng của hàng tồn kho trong nền kinh tế. 3. Hiểu được những lý do chính về việc dự trữ hàng tồn kho. 4. Thảo luận các loại chi phí liên quan đến hàng tồn kho và mối quan hệ của chúng đến việc ra quyết định về dự trữ hàng tồn kho của doanh nghiệp. 5. Hiểu được cách phân loại các danh mục hàng tồn kho. 6. Thảo luận, đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp trong việc quản lý hàng tồn kho của họ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng