Khảo sát thói quen lựa chọn, sử dụng của người tiêu dùng về rau an toàn

Số trang: 28
Loại file: pptx
Lượt xem 1133
Lượt tải 138

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:40

Mô tả :Phương pháp khảo sát: nghiên cứu định lượng - trực tiếp Thời gian khảo sát: tháng 10-11/2015 Số mẫu khảo sát: 100 người Địa điểm khảo sát: quận Tân Phú và một số khu vực khác Đối tượng khảo sát: nam & nữ, trên 18 tuổi Điều kiện khảo sát: đã sử dụng rau Mục tiêu nghiên cứu: thói quen lựa chọn, sử dụng của người tiêu dùng về rau an toàn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khảo sát thói quen lựa chọn, sử dụng của người tiêu dùng về rau an toàn