Quản trị học - Công tác tổ chức của công ty Bibica

Số trang: 30
Loại file: docx
Lượt xem 1928
Lượt tải 239

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:52

Mô tả :Ngày nay, khi mà xã hội ngày càng văn minh, phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao hơn, thì kéo theo đó là sự xuất hiện của rất nhiều những tổ chức kinh doanh cũng như tổ chức xã hội. Nhưng để duy trì và làm tổ chức của mình đứng vững trong môi trường có nhiều cạnh tranh thì đòi hỏi, những nhà tiên phong của tổ chức đó phải biết cách chèo lái thật khéo léo hướng đi của tổ chức mình. Hay nói đúng hơn, chúng ta gọi họ là những nhà quản trị. Trong mỗi tổ chức, con người luôn được lấy làm trọng tâm, làm nền móng cho sự phát triển chung. Vì vậy, làm sao để có thể lãnh đạo tốt, có thể làm hài hòa các mối quan hệ giữa con người với nhau trong tổ chức là một việc làm khó nhưng thực sự cần thiết đối với nhà quản trị. Hay nói cách khác, các nhà quản trị của chúng ta cần thực hiện chức năng rất quan trọng của mình đó là tổ chức. Vậy tại sao phải có tổ chức? hãy đặt ra những câu hỏi sau và suy nghĩ: - Xã hội không có luật pháp và nhà nước thì chúng ta có sống nổi trong mô trường đó không? - Tại sao đàn kiến rất đông nhưng lại bò rất ngay hàng, thẳng lối? - Tại sao tổ ong lại phải có ong chúa, ong thợ?. Các chức năng của tổ chức sẽ giúp chúng ta trả lời được những câu hỏi đó. Vậy, nếu không làm tốt công tác tổ chức, thì sẽ xảy ra điều gì? Điển hình, đó là công ty Bibica, vào năm 2003 đã xảy ra sự cố tài chính vô cùng nghiêm trọng do quản lý không hiệu quả và chức năng tổ chức đã không được thực hiện tốt. Vậy họ đã vực dậy công ty của mình như thế nào? Tất cả sẽ được trả lời trong bài thảo luận của nhóm chúng tôi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quản trị học - Công tác tổ chức của công ty Bibica