Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm

Số trang: 9
Loại file: pdf
Lượt xem 1463
Lượt tải 167

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:43

Mô tả :NGUỒN GỐC PHÁT SINH CHẤT Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ [BOD/COD] • Có trong nươc thải ở 2 dạng là hòa tan và lơ lửng, chất hữu cơ phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sản xuất và vệ sinh thiết bị trong dây chuyền. CHẤT RẮN LƠ LỬNG [SS] • Vật chất hữu cơ hoặc vô cơ không tan, phát sinh từ hoạt động sản xuất, phần thải bỏ của nguyên liệu, cặn bã từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng. VÁNG NỔI, DẦU MỠ • Phát sinh chủ yếu từ công đoạn chiên, xào (sơ chế sản sản phẩm), vệ sinh thiết bị.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm