Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới

Số trang: 28
Loại file: pdf
Lượt xem 2642
Lượt tải 323

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:44

Mô tả :Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới