So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980

Số trang: 96
Loại file: pdf
Lượt xem 254
Lượt tải 96

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:32

Mô tả :Công ước ước Viên 1980 vềmua bán hàng hóa quốc tế(CISG) là một trong những điêù ước quốc tếquan trọng nhất trong quan hệthương mại quốc tếhiện nay. Gia nhập CISC chính là trang bịcông cụpháp lý hữu hiệu đểcho doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thương trường thếgiới. Tuy nhiên, ởthời điểm hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị đểtham gia CISG, nội dung của Công ước vẫn chưa được nhiều cơquan tài phán và doanh nghiệp Việt Nam biết đến. Vì vậy, bài viết này tập trung vào so sánh những quy định của Luật Thương mại 2005 và CISG vềtrách nhiệm do vi phạm hợp đồng đểlàm rõ những điểm tương đồng và sựkhác biệt của hai văn bản này. Từ đó rút ra những nhận định nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các cơquan tài phán Việt Nam trong vấn đềchọn luật áp dụng phù hợp khi ký kết và thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980