Sử dụng điều trị tạo nhịp trong các bệnh lý cơ tim

Số trang: 42
Loại file: pdf
Lượt xem 1045
Lượt tải 122

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:52

Mô tả :định nghĩa bệnh cơ tim “Bệnh cơ tim” là nhóm các bệnh lý nguyên phát từ cơ tim mà trong đó cơ tim bị tổn thương và làm quả tim không làm được nhiệm vụ như bình tường. Bệnh cơ tim ở bất cứ thể nào đều làm phá huỷ cơ tim và dẫn đến suy tim thực sự.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Sử dụng điều trị tạo nhịp trong các bệnh lý cơ tim