Tài chính ngân hàng - Hoạch định chiến lược tài chính

Số trang: 12
Loại file: ppt
Lượt xem 2956
Lượt tải 368

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:04

Mô tả :Cách thức kết hợp cả ba quyết định về đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định chính sách cổ tức và đặt chúng một cách thích hợp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Không có một chiến lược chung, phải xây dựng chiến lược tài chính phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tài chính ngân hàng - Hoạch định chiến lược tài chính