Tạo nhịp đồng bộ nhĩ-thất với dây điện cực kép và máy tạo nhịp 2 buồng

Số trang: 31
Loại file: pdf
Lượt xem 2821
Lượt tải 347

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:54

Mô tả :Tạo nhịp • Máy tạo nhịp 1 buồng, thường được cấy với dây điện cực thất, là loại máy cơ bản và có thể dùng với tất cả các trường hợp BN bị nhịp chậm • Tuy nhiên các BN cấy máy 1 buồng có tỷ lệ cao bị hội chứng máy tạo nhịp – Theo nghiên cứu MOST (Lamas, NEJM 2002), HC MTN xảy ra với 19% BN trong vòng 6 tháng đầu

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tạo nhịp đồng bộ nhĩ-thất với dây điện cực kép và máy tạo nhịp 2 buồng