Thảo luận hóa phân tích: Xác định hàm lượng sắt trong một số hợp kim bằng phương pháp oxi hóa khử

Số trang: 29
Loại file: ppt
Lượt xem 744
Lượt tải 83

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:10

Mô tả :1. Cơ sở lý thuyết chuẩn độ oxi hóa khử 2. Giới thiệu về Fe 3. Chuẩn độ sắt bằng phương pháp oxy hóa khử 4. Xử lý số liệu và đánh giá kết quả

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thảo luận hóa phân tích: Xác định hàm lượng sắt trong một số hợp kim bằng phương pháp oxi hóa khử