Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính

Số trang: 33
Loại file: ppt
Lượt xem 2633
Lượt tải 328

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:05

Mô tả :Một thị trường được coi là hiệu quả khi nó đảm nhiệm được chức năng của nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, tức là nó sử dụng các đầu vào khan hiếm một cách hiệu quả. Một thị trường được coi là hiệu quả khi nó hiệu quả về các mặt: Phân phối hiệu quả, tổ chức hoạt động hiệu quả, thông tin hiệu quả.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính