Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

Số trang: 52
Loại file: ppt
Lượt xem 1749
Lượt tải 217

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:08

Mô tả :Có khả năng đưa các nguồn lực khan hiếm đến người sử dụng sao cho trên cơ sở nguồn lực có được Chỉ những người trả giá cao nhất cho các nguồn tài nguyên đó mới giành được quyền sử dụng chúng, sử dụng các nguồn lực huy động được một cách tốt nhất.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi