Đề tài Thiết kế cầu Vĩnh Cửu qua sông mã - Thanh Hóa

Số trang: 246
Loại file: pdf
Lượt xem 1466
Lượt tải 179

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:16

Mô tả :Vị trí xây dựng cầu : Cầu A bắc qua sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình.Cầu dự kiến đ-ợc xây dựng Km X trên quốc lộ Y. Căn cứ quyết định số 1102/CP-CN ngày 29/09/2009 Thủ T-ớng Chính phủ, cho phép đầu t- dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ Y và cơ sở pháp lý có liên quan, UBND tỉnh Hòa Bình, Ban QLDA các công trình sông Đà đã giao nhiệm vụ cho tổng công ty T- vấn thiết kế GTVT lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán của dự án. I.2. Căn cứ lập thiết kế - Nghị định số . NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu t- xây dựng công trình. - Nghị định số . NĐ-CP ngày của Chính phủ về quản lý chất l-ợng công trình xây dựng. - Quyết định số. QĐ-TT ngày tháng năm . của Thủ t-ớng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung. - Văn bản số /CP-CN của Thủ t-ớng chính phủ về việc thông qua về mặt công tác nghiên cứu khả thi dự án. - Hợp đồng kinh tế số . Ngày tháng năm giữa ban quản lý dự án các công trình sông Đà với Tổng công ty T- vấn thiết kế GTVT về việc lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của Dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ Y. Một số văn bản liên quan khác.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế cầu Vĩnh Cửu qua sông mã - Thanh Hóa