Thiết kế văn phòng công ty xây dung số 3

Số trang: 99
Loại file: pdf
Lượt xem 121
Lượt tải 99

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :-Vốn đầu t- chủ yếu là vốn do doanh nghiệp tự có và huy động.-Cùng với sự tăng tr-ởng kinh tế, việc xây dựng các trung tâm giao dịch, các văn phòng cao tầng ở thủ đô đang phát triển một cách mạnh mẽ trọng một số năm gần đây, đó là vấn đề cần thiết để đảm bảo nhu cầu giao dịch cũng nh- vị thế của công ty nói riêng và thủ đô nói chung ở trong n-ớc cũng nh- trên thế giới.-Hình thức tiến hành đầu t-:Công ty xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn công trình, tiến hành xây dựng cuốn chiếu các hạng mục công trình đến phần thô, hoàn thiện phần mặt đứng công trình theo giấy phép xây dựng của kiến trúc s- thành phố đảm bảo cảnh quan chung của đô thị.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thiết kế văn phòng công ty xây dung số 3