Thiết kế xây dựng Trung tâm điều hành thông tin cáp sợi quang

Số trang: 51
Loại file: pdf
Lượt xem 71
Lượt tải 51

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Trong những năm gần đây nền kinh tế n-ớc ta đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ so với những năm tr-ớc đây. Đi đôi với quá trình phát triển kinh tế thì cơ sở hạ tầng cũng phải phát triển theo để phục vụ trở lại cho sự phát triển kinh tế của đất n-ớc. Tr-ớc nhu cầu về cơ sở hạ tần đó nhà n-ớc ta đã quan tâm đầu t- xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm để phục vụ nhu cầu cho phát triển kinh tế nh- ngân hàng, sân vận động, khách sạn . Đặc biệt là các công trình giao thông liên lạc. Trong bối cảnh chung của cả n-ớc ngành b-u điện đã đầu t- xây dựng trụ sở làm việc của mình" Trung tâm điều hành thông tin cáp sợi quang" để điều hành các thông tin trong cả n-ớc và nối với n-ớc ngoài.Yêu cần cơ bản của công trình là:- Công trình thiết kế cao tầng, kiến trúc đẹp mang tính hiện đại và uy nghiêm .- Đáp ứng phù hợp với yêu cầu chung của quy hoạch thành phố trong t-ơng lai.- Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng do nhà n-ớc ban hành.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thiết kế xây dựng Trung tâm điều hành thông tin cáp sợi quang