Thiết kế xây dựng Trung tâm thương mại Hải Phòng

Số trang: 6
Loại file: pdf
Lượt xem 33
Lượt tải 6

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng về số dân nhu cầu về chỗ ở tiện nghi cũng nh- nơi làm việc hiện đại đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Việc ra đời của các trung tâm th-ơng mại và các khu đô thị mới chính là để đáp ứng nhu cầu đó. Trung tân th-ơng mại Hải Phòng nằm trong số các công trình nh- vậy. Nó mang lại sự hợp lý về kiến trúc trong tổng thể, đồng thời cùng với các cao ốc khác giải quyết 1 phần nhu cầu chỗ ở và nơi làm việc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thiết kế xây dựng Trung tâm thương mại Hải Phòng