Thông số đầu vào cho các bước tiến hành thẩm định theo mô hình định giá của hãng Interbrand

Số trang: 10
Loại file: docx
Lượt xem 51
Lượt tải 10

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:24

Mô tả :Từ thực tế khảo sát thị trường, dựa trên số liệu của người tham gia nghiên cứu trả lời có hiểu biết về thương hiệu taxi Vinasun, nghiên cứu tiến hành phân khúc thị trường taxi Vinasun theo 4 tiêu chí là độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và giới tính. Phân khúc theo độ tuổi, taxi Vinasun là thương hiệu được quan tâm nhiều nhất ở độ tuổi 30 đến 60, chiếm 59,1% số mẫu nghiên cứu. Độ tuổi từ 18 đến 30 chiếm 20.5% số mẫu nghiên cứu và tuổi dưới 18 chiếm 5,4% và còn lại 15% của độ tuôi trên 60. Phân khúc theo giới tính thì nam giới đi taxi nhiều hơn nữ giới và chiếm 53,7% số mẫu nghiên cứu. Phân khúc theo nghề ngiệp thì 55.3% số mẫu nghiên cứu là nhân viên - công nhân, 14.5% là học sinh - sinh viên, 30.2% là làm nghề tự do. Phân khúc theo thu nhâp thì thu nhâp từ 3 - 5 triêu/tháng chiếm 60.3% số mẫu nghiên cứu, thu nhập 1 - 3 triêu/ tháng chiếm 9.4% và thu nhập trên 5 triệu/tháng chiếm 30,3% số mẫu nghiên cứu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thông số đầu vào cho các bước tiến hành thẩm định theo mô hình định giá của hãng Interbrand