Thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam

Số trang: 31
Loại file: pptx
Lượt xem 1403
Lượt tải 163

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:07

Mô tả :Khái niệm: Thị trường Cổ phiếu là thị trường thực hiện các giao dịch mua bán các loại Cổ phiếu do các Công ty Cổ phần phát hành. Phân loại: Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các cổ phiếu mới phát hành Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các cổ phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam