Tiểu luận Các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc

Số trang: 21
Loại file: docx
Lượt xem 970
Lượt tải 117

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:33

Mô tả :Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nông nghiệp rất được coi trọng và đối với Trung Quốc nông nghiệp cũng chiếm vị trí hàng đầu vì đây là một quốc gia “ khổng lồ” với 9,6 triệu km2 và có tới hơn 1,3 tỉ người ( 2011), gần một nửa lao động hoạt động nông nghiệp. Mặc dù, lãnh thổ rộng lớn nhưng do đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên nên chỉ có khoảng 100 triệu ha đất canh tác mà phải nuôi sống 20% dân số thế giới. Sau khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập được một thời gian, Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lấy sản xuất nông nghiệp làm cơ sở cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, coi vấn đề phát triển nông nghiệp là nhân tố ràng buộc cơ bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đến nay, thời gian tuy chưa dài nhưng nhờ giải phóng tư tưởng cùng với tinh thần “thực dân cầu thị”, mạnh dạn tìm tòi cải cách tất cả xuất phát từ thực tế, đất nước “khổng lồ” chiếm ¼ dân số từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu về nông nghiệp đã vươn lên trở thành một nước có tốc độ phát triển cao, liên tục.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc