Thuế đất và thu tiền sử dụng đất, thuê đất

Số trang: 43
Loại file: ppt
Lượt xem 1118
Lượt tải 139

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:35

Mô tả :- Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: + Đất xây dựng khu công nghiệp   + Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. + Đất để khai thác khoáng sản.   + Đất sản xuất vật liệu xây dựng. - Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thuế đất và thu tiền sử dụng đất, thuê đất