Thuyết minh Đồ án nền móng

Số trang: 88
Loại file: docx
Lượt xem 119
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:50

Mô tả :1.Chọn vật liệu cho móng (Theo mục 5 TCXDVN 356:2005) * Kết cấu móng: o Cốt thép:  Thép chịu lực: thép AII trở lên, thép có gờ; đường kính ∅ ≥ 10; khoảng cách cốt thép (70 ÷ 300)mm.  Thép cấu tạo: thép AI trở lên.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thuyết minh Đồ án nền móng