Thuyết trình Đồ án bê tông cốt thép 2

Số trang: 81
Loại file: docx
Lượt xem 1636
Lượt tải 204

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:51

Mô tả :Phần I: THÔNG SỐ ĐỀ BÀI: Vật liệu: Bê tông cấp độ bền: B20 Cường độ chịu nén tính toán bê tông: Rb = 11.5MPa = 11500 kN/m2. Cường độ chịu kéo tính toán bê tông: Rbt = 0.9 MPa = 900 kN/m2. γb = 1.0 Es = 21x104 MPa; Eb =27x103 MPa. Cốt thép nhóm: d≤10=> CI: RS = 225 MPa, RSW = 175 Mpa. d>10=> CII: RS = 280 MPa, RSW = 225 Mpa. Cốt thép chịu kéo của sàn CII Cốt thép chịu kéo của dầm, cột, móng CII Cốt đai CI

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thuyết trình Đồ án bê tông cốt thép 2