Tiểu luận Ăn mòn vỏ đáy tàu hút bùn 2800 m3 trong môi trường nước sông

Số trang: 38
Loại file: doc
Lượt xem 2737
Lượt tải 341

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:20

Mô tả :Vỏ tàu là phần bảo vệ bên ngoài , nó không chỉ chịu tác động của môi trường ngoài (sóng gió, đá ngầm,nước biển ) mà nó còn chịu các tác động của bên trong (khối lượng hàng hóa, kết cấu ). Chính vì vậy sau một thời gian khai thác sẽ bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hư hỏng như: - Hư hỏng do mài mòn - Hư hỏng do kết cấu và công nghệ - Hư hỏng do khai thác - Hư hỏng do đột biến Ở đây ta chỉ xét đến hư hỏng do mài mòn Thực tế cho thây sự mài mòn của cơ cấu than tàu do cọ sát là không đáng kể mà sự mài mòn do hóa học, điện phân là cơ bản.Tôn bao tàu thủy luôn luôn tiếp xúc với môi trường nước biển nên sự mài mòn càng tăng nhanh. Hiện tượng mài mòn do điện phân là hiện tượng nguy hiểm nhất đối với tàu vỏ thép.Bản chất hiện tượng này giống như hiện tuợng mạ điện. Tấm kim loại được nhúng vào nước- một môi trường điện phân, dần dần bị phá hủy. Trong trường hợp này tấm kim loại được coi như cực dương và các phần tử nhỏ của các kim loại khai thác trên bề mặt của tấm tôn đượ coi như cực âm và do đó sinh ra dòng điện tức là sinh ra hiện tượng phân ly của cực dương. Điều kiện để sinh ra hiện tượng này là do kim loại không đồng chất. Hậu quả của sự mài mòn hóa học và điện phân có thể gây ra những dạng gỉ và mài mòn như trên hình 1

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Ăn mòn vỏ đáy tàu hút bùn 2800 m3 trong môi trường nước sông