Luận văn Về các radical trong pi. đại số

Số trang: 74
Loại file: pdf
Lượt xem 1628
Lượt tải 198

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:24

Mô tả :Trong thời gian theo học ở trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi được nghe giảng một số chuyên đề về lý thuyết vành của Thầy PGS.TS BÙI TƯỜNG TRÍ. Chủ đề được trình bày dựa trên nền tảng của cuốn sách: Introducton to Commutative Algebra của M.F. ATIYAH và I.G.MACDONALD, cuốn sách NONCOMMUTATIVE RINGS của I.N.HERSTEIN, cuốn sách STRUCTURE OF RINGS của NATHAN JACOBSON, và cuốn sách LECTURE NOTES IN MATHEMATICS.441- PI ALGEBERAS AN INTRODUCTION của NATHAN JACOBSON.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Về các radical trong pi. đại số

Tài liệu liên quan