Tiểu luận Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới nền kinh tế Việt Nam

Số trang: 32
Loại file: docx
Lượt xem 1446
Lượt tải 165

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:36

Mô tả :Các nhà kinh tế học trên thế giới đã chỉ ra rằng, trong lòng mỗi quốc gia luôn tồn tại hai nền kinh tế, một nền kinh tế chính thức và một khu vực kinh tế “ngầm”. “Nền kinh tế chính thống (công khai và hợp pháp) coi như dễ thấy và dễ hiểu đi. Còn kinh tế ngầm thì không thấy, có khi thấy mà không biết và có khi thấy rõ đến hoang mang, đau lòng”, kỹ sư /nhà thơ Hồ Phi Phục trong Chuyên luận Kinh tế ngầm của mình đã viết. Tại Việt Nam, bên cạnh việc thúc đẩy nền kinh tế chính thức (là nền kinh tế mà Chính phủ và các thể chế tài chính định lượng được như GDP, thuế, đóng góp an sinh xã hội.), thì quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo ra một khu vực kinh tế mới là kết quả của những mối quan hệ thị trường mới, phức tạp đa dạng cộng với hệ quả của sự quản lý còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm của Nhà nước. Khu vực đó được gọi là khu vực kinh tế “ngầm”. Với quy mô ngày càng mở rộng của khu vực kinh tế này cùng với sự mất kiểm soát của Nhà nước đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bên cạnh một số lợi ích mà nó mang lại. Vì vậy nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng của kinh tế ngầm đến nền kinh tế Việt Nam” với mục đích tìm hiểu những tác động của khu vực kinh tế này đến nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp có thể giải quyết được những ảnh hưởng tiêu cực mà khu vực kinh tế này gây ra cũng như tăng hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với kinh tế ngầm. Kết cấu tiểu luận gồm ba phần chính: Phần 1: Tổng quan về kinh tế ngầm ở Việt Nam Phần 2: Ảnh hưởng của kinh tế ngầm đến nền kinh tế Việt Nam Phần 3: Một số quan điểm về kinh tế ngầm và gợi ý giải pháp kiểm soát kinh tế ngầm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới nền kinh tế Việt Nam