Tiểu luận Các biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường Nga

Số trang: 302
Loại file: docx
Lượt xem 379
Lượt tải 7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:26

Mô tả :Chè là một trong những ngành quan trọng trong chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy cho nền kinh tế của nước ta trong cơ chế tập trung và cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước như hiện nay. Sự phát triển của nghành chè chiếm vai trò khá quan trọng. Trong những năm gần đây, trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tự do hoá thương mại, ngành chè Việt Nam đã có những bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Với mức tiêu thụ tăng trong những năm tới, thị trường chè thế giới sẽ khá rộng cho sản phẩm chè Việt Nam thâm nhập. Mà đặc biệt là thị trường Nga, một thị trường truyền thống của ta. Vấn đề đặt ra là các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường tiềm năng này sao cho có hiệu quả nhất. Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Các biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường Nga”. Mục đích của bài tiểu luận không nằm ngoài việc tìm hiểu về thị trường chè Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra một vài giải pháp mang tính cá nhân cho các doanh nghiệp đang kinh doanh trong nghành chè, cũng như những kiến nghị với nhà nước nhằm khắc phục tình trạng khó khăn đang xảy ra cho ngành chè nước ta. Nội dung bài tiểu luận của em gồm 3 phần: 1. Tổng quan về xuất khẩu 2. Khả năng triển vọng xuất khẩu của chè Việt Nam vào thị trường Nga. 3. Những biện pháp tăng khả năng xuất khẩu chè Việt Nam vào thị trường Nga.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Các biện pháp tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường Nga