Tiểu luận Chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý

Số trang: 16
Loại file: doc
Lượt xem 2644
Lượt tải 314

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:23

Mô tả :Lao động là việc con người dung sức lực và trí tuệ để tạo ra sản phẩm vật chất phục vụ đời sống và hợp đồng lao động xuất hiện để điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức, cá nhân liên quan đến quan hệ lao động. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế, thì hợp đồng lao động có vai rò rất quan trọng; việc thiếu hiểu biết về hợp đồng lao động gây ra những thiệt hại đáng kể đặc biệt là cho người lao động. Thông qua hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động được thiết lập, là cơ sở để giải quyết các tranh chấp (nếu có). Ngoài ra hợp đồng lao động cũng là một trong những hình thức pháp lí nhất để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thể hiện qua việc tự do lựa chọn công việc, chỗ làm, mức lương phù hợp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý