Tiểu luận Đạo đức kinh doanh của Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

Số trang: 28
Loại file: doc
Lượt xem 2132
Lượt tải 255

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:06

Mô tả :MỞ BÀI Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt hiện nay. Các doanh nghiệp cần phải nỗ lực, cạnh tranh và phát huy tính sáng tạo để đưa doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đối với doanh nghiệp. Trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp hiện nay tuy hiểu rõ về vấn đề đạo đức kinh doanh, nắm vững các yếu tố cấu thành đạo đức kinh doanh nhưng vì mục đích lợi nhuận hay vì mục đích riêng của doanh nghiệp nên vấn đề đạo đức kinh doanh không được coi trọng Các doanh nghiệp không hiểu rằng đạo đức kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Từ thực tế các nhà kinh tế đã chứng minh rằng lợi nhuận doanh nghiệp gắn liền với đạo đức doanh nghiệp, mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp tỉ lệ thuận với mức tăng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, khi không hiểu rõ và thực hiện đúng và hơn nữa chuẩn mực đạo đức kinh doanh các doanh nghiệp khó có thể đi đến con đường thành công trong tuong lai.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Đạo đức kinh doanh của Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên