Tiểu luận Gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam: Đặc trưng và cách thức tiến hành

Số trang: 442
Loại file: doc
Lượt xem 525
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:20

Mô tả :Bước sang thế kỷ XXI, xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang được xem là xu hướng tất yếu khách quan. Mỗi một quốc gia, mỗi một nền kinh tế đều được xem là những ” tế bào” gắn chặt với “cơ thể” nền kinh tế thế giới thông qua “mạch máu” là hoạt động Ngoại thương. Do vậy vai trò của Ngoại thương ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia. Sau 15 năm đổi mới đất nước ta đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, và cũng đã đạt được những thành công đáng kể. Trong những thành công đó, phải kể đến vai trò to lớn của lĩnh vực Ngoại thương đã phát huy được được lợi thế trong nước, góp phần đáp ứng những nhu cầu xã hội mà trong nước không đáp ứng được, thực hiện chuyển giao công nghệ, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với mục đích là nắm chắc kiến thức trên lớp về bộ môn Ngoại thương, trong bài tiểu luận này em sẽ trình bày về vấn đề gia công xuất khẩu hàng may mặc với tên đề tài cụ thể là: “Gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam _ đặc trưng và cách thức tiến hành”. Em chia bài tiểu luận của mình ra làm 3 phần: 1- Khái niệm về gia công xuất khẩu. 2- Vấn đề xung quanh việc gia công xuất khẩu. 3- Thị trường gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam: Đặc trưng và cách thức tiến hành