Đề tài Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5

Số trang: 21
Loại file: pdf
Lượt xem 2224
Lượt tải 271

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:41

Mô tả :Cũng như các môn học khác, môn Toán cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc rèn tư duy lôgic cho học sinh. Môn Toán còn góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất, các đức tính cần thiết của người lao động mới trong xã hội hiện đại. Vì vậy mỗi giáo viên chúng ta cần phải có trách nhiệm dạy học sao cho học sinh của mình tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng toán học mà chương trình của Bộ GD-ĐT quy định cho từng cấp học. Tuy nhiên không phải mọi học sinh đều có trình độ tiếp thu bài như nhau: có em tiếp thu bài rất nhanh nhưng lại có em tiếp thu bài rất chậm. Các em học chậm là một điều khiến các giáo viên rất trăn trở và lo lắng: lo lắng cho tỉ lệ lên lớp, lo lắng cho hiệu quả giảng dạy, lo lắng cho việc chuẩn kiến thức và lo lắng cho cả việc học của các em sau này.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số kinh nghiệm rèn học sinh yếu Toán lớp 5