Tiểu luận Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Số trang: 1
Loại file: doc
Lượt xem 104
Lượt tải 26

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:56

Mô tả :Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang tạo ra thế và lực mới, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn cho sự phát triển những thách thức cũng không nhỏ. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực đến nay ta đã vươn lên vị trí các nước dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới về sản lượng gạo xuất khẩu. Sự hợp tác hoá ngày càng được mở rộng, nhằm khai thác tối đa lợi thế sẵn có trong nước, tiếp cận, ứng dụng đón đầu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Song trong công cuộc xây dựng đất nước, ngoài những thành tựu đã đạt được, chúng ta đã bộc lộc nhiều yếu kém, khuyết điểm, nhất là về quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong cơ chế thị trường hiện nay. Đòi hỏi công tác đổi mới, công tác đào tạo cán bộ, đổi mới cán bộ, cải cách hành chính Nhà nước phải được quan tâm và đầu tư đúng đắn để công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo kịp xu thế phát triển chung của đất nước, khu vực và thế giới. Đối với Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá có nền nông nghiệp, du lịch, dịch vụ phát triển của ĐBSCL. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với thành phố Cần Thơ là cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm đưa thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. việc quản lý đất đai, quản lý đô thị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Là Thành phố trọng điểm của ĐBSCL nên thành phố Cần Thơ thu hút được nhiều nhà đầu tư. Việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông , khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông đòi hỏi phải được tiến hành khẩn trương, đúng chế độ chính sách, đúng pháp luật đã được thành phố Cần Thơ chú trọng quan tâm. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng trên các tuyến giao thông trong toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả, giúp cho việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt tiến độ và thời gian thi công. Song mặt trái của công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp, thể hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác giải phóng mặt bằng nên vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây mất thời gian của các cơ quan, chính quyền các cấp. Sau đây là một trường hợp khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để tiến hành thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc của bà Tô Thị Hồng tại phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Sau hơn 03 tháng học tập tại trường Chính trị thành phố Cần Thơ, được các thầy cô giáo của Trường truyền đạt về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý ngành, quản lý xã hội. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính, công tác quản lý cán bộ công chức bản thân tôi càng hiểu sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Cũng như chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua bài viết này: Cho phép tôi xin được chân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo của trường đã giúp tôi nhận thức đầy đủ hơn về mọi mặt trong công tác, trong cuộc sống để khi về cơ quan sẽ làm tốt công việc được giao.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất