Tiểu luận Học thuyết âm dương, ngũ hành và vận dụng trong y dược học cổ truyền

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 490
Lượt tải 61

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:08

Mô tả :1. Lý do chọn đề tài: Lịch sử tư tưởng triết học Trung Hoa cổ đại, một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại, đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Chính trong quá trình lịch sử đó, học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành ra đời. Hai học thuyết này không những được nhiều trường phái triết học tìm hiểu, lý giải, khai thác mà còn được nhiều ngành khoa học khác quan tâm vận dụng, nổi bật là sự vận dụng trên lĩnh vực Y- dược học cổ truyền. Chính vì vậy, tìm hiểu học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành là việc cần thiết để lý giải những đặc trưng của nền Y-dược học cổ truyền phương Đông. 2. Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành và việc vận dụng hai học thuyết này vào Y- Dược học cổ truyền. 3. Phạm vi nghiên cứu: Học thuyết Âm Dương, Học thuyết Ngũ Hành và việc vận dụng trong Y- Dược học cổ truyền. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 4.1. Cơ sở phƣơng pháp luận Đề tài triển khai dựa trên nội dung của thuyết Âm Dương- Ngũ Hành và việc vận dụng trong nền Y- Dược học cổ truyền. 4.2. Các phƣơng pháp cụ thể Trong quá trình nghiên cứu và trình bày đề tài, học viên đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: Phương pháp lịch sử, Phương pháp phân tích tổng hợp, 5. Kết cấu đề tài: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Vận dụng học thuyết Âm Dương, học thuyết Ngũ Hành vào Y- dược học cổ truyền.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Học thuyết âm dương, ngũ hành và vận dụng trong y dược học cổ truyền