Tiểu luận Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa Strawmilk tại công ty TH True Milk

Số trang: 26
Loại file: doc
Lượt xem 1778
Lượt tải 206

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:08

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trường sữa Việt Nam hiện nay được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng với tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Bình quân, ngành này tăng trưởng 17%/năm trong giai đoạn 2011 -2016. Nhận thấy được cơ hội đó, tôi chọn đề tài tiểu luận “Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm sữa Strawmilk của công ty TH True Milk” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Lĩnh vực marketing là một lĩnh vực khá rộng lớn và phức tạp vì thế trong quá trình nghiên cứu không tránh khỏi việc đưa vào những ý kiến đánh giá mang tính chủ quan, vì vậy tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý thầy cô phụ trách. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Các nghiên cứu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều có một nhận định rằng quản trị Marketing trong kinh doanh ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh. Sau đây là một số nghiên cứu có liên quan.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa Strawmilk tại công ty TH True Milk