Tiểu luận Một số vấn đề cơ bản của đàm phán trong hoạt động ngoại thương

Số trang: 250
Loại file: docx
Lượt xem 349
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:08

Mô tả :Từ khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ thương mại giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng phong phú vàđa dạng. Các hợp đồng mua bán quốc tế hàng hoá giữa các thương nhân Việt nam với các thương nhân nước ngoài ngày càng nhiều hơn về số lượng và lớn hơn về giá trị hợp đồng. Khi đàm phán ký kết các hợp đồng mua bán quốc tế nhìn chung các bên đều muốn hợp đồng được thực hiện tốt, vì có như vậy họ mới có thểđạt được mục đích lớn nhất của mình trong kinh doanh, đó là lợi nhuận. Nhưng đáng tiếc là không ít những doanh nghiệp Việt nam phải chịu nhiều thua lỗ, thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ việc đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương Vì vậy, quá trình đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại vàđược các nhà kinh doanh thương mại quốc tế quan tâm.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Một số vấn đề cơ bản của đàm phán trong hoạt động ngoại thương