Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Số trang: 145
Loại file: docx
Lượt xem 75
Lượt tải 4

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:53

Mô tả :Cuộc sống ngày càng tiến bộ nhu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao, kéo theo sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Để đáp ứng nhu cầu đó thì đòi hỏi các sản phẩm trên thị trường không ngừng đa dạng mẫu mã, và chất lượng sản phẩm phải được đảm bảo và không ngừng được nâng cao, đặt biệt đối với sản phẩm liên quan đến thực phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, các mặt hàng về ngũ cốc dành cho trẻ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này. Vì thế các nhà sản xuất sản phẩm chế biến ngũ cốc đã không ngừng cải tiến về kỷ thuật, chất lượng, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng như: HACCP,SSOP,GMP Sản phẩm ngũ cốc dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi càng được quan tâm nhiều hơn. Trong 1 sản phẩm ngũ cốc dành cho trẻ phải được kiểm tra nghiêm ngặc về thành phần dinh dưỡng, phụ gia sử dung, và các chỉ tiêu hóa lý. Thành phần dinh dưỡng phải đúng Quy chuẩn về sản phẩm, và nhãn phải ghi đúng và rõ về giá trị thành phần của sản phẩm. Để hiểu rõ vấn đề này, trong bài đồ án hôm nay tôi xin đề cập đén : “ Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi”.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi