Đề tài Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Kỳ Anh

Số trang: 37
Loại file: docx
Lượt xem 2468
Lượt tải 304

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:17

Mô tả :Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tồn tại và phát triển thì nhất thiết các doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp bỏ vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải đem lại lợi nhuận, thu nhập từ các họat động sản xuất kinh doanh phải lớn hơn tổng chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra. Có lợi nhuận doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên và khuyến khích tăng năng suất lao động, đồng thời lợi nhuận lớn sẽ góp phần vào việc tăng Ngân sách Nhà nước thông qua việc doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò của lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kỳ Anhem đã chọn đề tài:“Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Kỳ Anh” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Mặc dù trong bài viết em đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong sự góp ý của các thầy cô trong hội đồng bảo vệ luận văn để em hiểu vấn đề hơn. Bài luận văn này ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 chương: Chương1.Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Chương2. Thực trạng lợi nhuận tạiCông ty TNHH Kỳ Anh giai đoạn 2012 – 2014; Chương 3. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Kỳ Anh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Kỳ Anh